Plezier is…

People rarely succeed unless they have fun in what they are doing. (Dale Carnegie)

De kracht van Plezier!
Plezier is een essentiële levensbehoefte en –kracht van ieder mens. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we doen, met – en voor – elkaar. Ongeacht wie je bent of wat je rol is.

Met plezier slagen we beter in wat we willen bereiken. Heb je plezier in wat je doet, dan ben je oprecht betrokken, heb je doorzettingsvermogen en ontstaan verbindingen die blijvend zijn. Plezier is een vorm van intrinsieke motivatie, leidt tot verantwoordelijkheid nemen en eigen initiatief. Met plezier creëer je enorm gedreven samenwerkingsverbanden en loyale klanten. Niet omdat jij dat wilt, maar omdat de ander graag bij je blijft en met je samenwerkt. Omdat jij voorziet in het plezier van die ander. Plezier is geven en krijgen, in die volgorde. Delen.


De essentiële kern-waarde van plezier

De invloed cq kracht van plezier is (een) bewustzijn. Met plezier geef je kleur en betekenis aan alle doelstellingen van iedere willekeurige organisatie. Kernwaarde Plezier maakt mensen bewust van hun eigen invloed en kracht.

U kent ze wel. Kernwaardes als dienstverlenend, respectvol, vakkundig, innovatief enzovoorts. Vaak blijven ze wat abstract. Ze krijgen echter betekenis als de mensen die er iets mee ‘moeten’ het plezier voelen in wat ze doen, en die energie omzetten in verbluffende prestaties. Als men de relevantie van een kernwaarde kan inpassen in de eigen ambities, pas dan kan je oprecht dienstverlenen en vakkundig zijn (en blijven). Pas dan ben je oprecht geïnteresseerd in wat je doet (en voor wie), betrokken, verantwoordelijk, ‘wakker’ en pro-actief.

“Okay, er zitten hier veel andere kappers in de buurt, maar ik knip geen haren. Ik maak mensen mooi en zelfverzekerd. Daarom heb ik al jaren een vaste, en groeiende klantenkring. Ik maak geen reclame, ik lever en beleef plezier.”
Kapper Reinier

Terug