Voor wie

Onze opdrachtgevers zijn op zoek zijn naar het optimum. Het zijn mensen die:
- een maximale graad van welzijn en efficiency willen behalen, door
- al het aanwezige talent, alle aanwezige kracht en ervaring aan te wenden, op een zin-volle manier
- gaan voor het creëren van waarde voor en door intrinsiek gemotiveerde en verbonden mensen
- kiezen voor plezier als centrale kernwaarde. Levensplezier voor alle stakeholders

Champions aren´t made in the gyms. Champions are made from something they have deep inside them: a desire, a dream, a vision. (Muhammad Ali)

Kernwaarde Plezier werkt samen met Raden van Bestuur, directies, management teams, project teams en medewerkers. Ook in omgekeerde volgorde, binnen elke, denkbare sector; het gaat immers om de mens als in- en externe dienstverlener en -afnemer!

U stelt zichzelf bijvoorbeeld de vraag:
- Hoe stimuleer ik de betrokkenheid, vitaliteit, inzetbaarheid en gezondheid van de mens in mijn organisatie?
- Hoe kan ik mijn organisatie beter laten aansluiten bij de markt/klant?
- Hoe krijg ik het handelen van medewerkers meer in lijn met de visie/organisatiecultuur/kernwaarden?
- Hoe bereik ik de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening?
- Hoe zet ik het maximum potentieel van mijn medewerkers in op prestatie, innovatie, relatie en zingeving?
- Kan mijn organisatie nog sterker worden door meer samenhang? Hoe bereik ik dat?
- Hoe blijft mijn organisatie een aantrekkelijke werkgever en dienstverlener?
- Hoe zet ik het binden van klanten en medewerkers om in het verbonden zijn met klanten en collega’s?

Samen met u vinden we het best passende antwoord, dat zorgt voor een duurzame stap vooruit. Bovenal heeft u zin om aan de slag te gaan, samen met uw team. Net als de opdrachtgevers waar wij al voor mochten werken.