Voorwaarden

Werken met plezier vereist betrokkenheid en bewustzijn. Da’s echter niet alles wat van belang is om een optimaal resultaat te boeken. In feite werken we aan dynamische cultuurveranderingen, als gevolg van een beter besef en invulling van ieders toegevoegde waarde binnen de organisatie, in relatie tot het publiek. Dit schept meteen een verplichting, een set voorwaarden. Om plezier als bewustzijn en krachtbron een eerlijke kans te geven en te komen tot een positieve verandering is een aantal zaken van groot belang:

- Doen = doorzetten (geen halfslachtige pogingen of pilots)
- Zijn wat je doet, en doen wat je zegt
- Be the change you want to seeā€¦
- Inclusiviteit: betrokkenheid vragen = meedoen mogelijk maken, voor iedereen
- Vrijheid is geen vrijblijvendheid
- Transparant en deelbaar maken van uitdagingen en successen
- Waardering, kennis-, talent- en inspiratiedeling dienen gefaciliteerd te worden

Wij zijn ons dat bijzonder bewust, en snappen hoe we ook deze voorwaarden kunnen omzetten in dagelijks gedrag, mentaliteit en methodiek!


Terug