Werkwijze

Wat staat er centraal in uw organisatie?  Wat is de voor iedereen herkenbare, bindende visie? Wat is het ‘waarom’ van uw onderneming, waarmee kunnen uw mensen hun motivatie voeden?

Iedere organisatie heeft een kern van waaruit ze handelt. Wij faciliteren de aansluiting van deze kern op de motivatie van uw mensen. Daarbij gebruiken we een eenvoudig ambassadeursmodel, dat leidt tot verbinding, betrokkenheid en actieve participatie.

KP faciliteert, modereert en inspireert dit proces. Medewerkers ‘dragen en delen’ het programma, alsof het hun eigen missie is (en dat blijft het ook!), ongeacht functie of hiërarchische beginselen.

Afhankelijk van uw vraagstelling, urgentie, budget en strategische wens kan KP zowel integraal als lokaal opereren. Dit betekent dat we zowel organisatiebrede ontwikkelprocessen begeleiden en faciliteren, alsook een eenmalige interventie op bijvoorbeeld afdelingsniveau. En alles er tussenin.

Van bewust worden naar bewust-blijven-doen. Van inzicht naar breed gedragen perspectief.

Rendement op plezier?

Risico’s en schade van ‘geen plezier’

Voorwaarden voor succes